О Б Я В А

От 03.06.2019 г. започна изплащането на дивидент на акционерите за 2018 г.

Редовно годишно отчетно общо събрание на акционерите