Важно съобщение

Важно съобщение

Модерна хранителна база без аналог

Покана за редовно годишно отчетно Общо събрание на акционерите на 16.04.2022 г.

Нов ПУП дава възможност за развитие на борсата в Първенец

Важнa новина

Изплащане на дивиденти!

ПОКАНА

ОБЯВА

Изплащането на дивидент за 2019г