Илия Гатев, Борса-Първенец: Идва дефицит и поскъпване на плодове и зеленчуци

Ново 20: Поскъпват плодовете и зеленчуците от ЕС

Важно

ПОКАНА – Общо събрание акционери

Писмо от Родопи 95 АД

Важно уведомление

ОБЯВА

Важно съобщение

Борсата за плодове и зеленчуци в Първенец няма да затваря

Илия Гатев: Борсата в Първенец работи