Покана за редовно годишно отчетно Общо събрание на акционерите на 16.04.2022 г.