Илия Гатев, Борса-Първенец: Идва дефицит и поскъпване на плодове и зеленчуци