Покана за годишно отчетно-изборно общо събрание на акционерите.