Редовно годишно отчетно общо събрание на акционерите