Новини

О Б Я В А

„Родопи 95“ АД   с.Първенец  събира  оферти, с предмет: „Изграждане на нов паркинг на територията на Стоково тържище с  площ 1022 м2    и полагане на асфалтобетон“ Оферти се събират до 27.06.2019 г. За връзка: Радослав Насков тел.0892213187

От 03.06.2019 г. започна изплащането на дивидент на акционерите за 2018 г.

От 03.06.2019 г. започна изплащането на дивидент на акционерите за 2018 г. 

Редовно годишно отчетно общо събрание на акционерите

  “Родопи 95“  АД  с. Първенец  общ. Родопи,  обл. Пловдивска   Управителният съвет на  “Родопи 95“  АД  с. Първенец Ви уведомява, че на основание чл.223 от ТЗ и чл.20 ал.1 от Устава на дружеството свиква редовно годишно  отчетно общо събрание на акционерите на 04.05.2019 год. от 10:00 часа в салона на Читалище „Съзнание” с. Първенец, […]