Новини

Съобщение

Уважаеми клиенти на стоково тържище „Родопи 95“ АД, предупреждаваме Ви, че нерегламентираната търговия крие рискове. При проверка от  ГД „Метрологичен надзор“   се установи, че търговците,  продаващи на  банкета в района на стоковото тържище  – около и срещу входовете са с нередовни везни и кантари.

Важно съобщение

„Родопи 95“АД придоби „Агроасу“  ЕАД, което дружество  запазва своето съществуване и като „Агроасу“ ЕАД.  Администрацията му се премества в  административната сграда на „Родопи 95“ АД.   Считано от 06.12.2019 г.  наемите на „Агроасу“ ЕАД ще се заплащат в административната сграда на „Родопи 95“ АД.

О Б Я В А

„Родопи 95“ АД   с.Първенец  събира  оферти, с предмет: „Изграждане на нов паркинг на територията на Стоково тържище с  площ 1022 м2    и полагане на асфалтобетон“ Оферти се събират до 27.06.2019 г. За връзка: Радослав Насков тел.0892213187

От 03.06.2019 г. започна изплащането на дивидент на акционерите за 2018 г.

От 03.06.2019 г. започна изплащането на дивидент на акционерите за 2018 г. 

Редовно годишно отчетно общо събрание на акционерите

  “Родопи 95“  АД  с. Първенец  общ. Родопи,  обл. Пловдивска   Управителният съвет на  “Родопи 95“  АД  с. Първенец Ви уведомява, че на основание чл.223 от ТЗ и чл.20 ал.1 от Устава на дружеството свиква редовно годишно  отчетно общо събрание на акционерите на 04.05.2019 год. от 10:00 часа в салона на Читалище „Съзнание” с. Първенец, […]