Управление на дружеството

История

„Родопи 95“ е акционерно дружество, регистрирано през 1995 г. от собствениците на разпределеното във вид на купюри имущество на ТКЗС в ликвидация с. Първенец.
През 2000 г. Дружеството изкупува прилежащите земи от ДФЗ, съгласно тогава действащия закон. В периода след 2000 год. са закупени сградния фонд на бившите общински фирми „Спектър“ и „АХМСС“ и прилежащите земи.
Сега дружеството разполага с 228 000 кв. м собствена земя и сгради с разгъната застроена площ – 95 000 кв.м.
Служителите на Родопи 95 АД работят в екип, чиято основна цел е да осигури най-добрите условия за търговия на наемателите, както и да осигури охрана, ред, достъп и чистота.
„Родопи 95“ АД разполага със собствена оранжерия за производство на земеделска продукция. Оранжериите са с богата традиция и опит в отглеждането на зеленчуци. Към момента са засети площи със салата и айсберг, с гарантиран произход и качество.
30 000 кв.м от оранжериите се ползват от индийска фирма „ Юрофийлдс БГ“ ЕООД. За производство на посадъчен материал- картофи, който се изнася в Европа.

През 2019г. “Родопи 95″АД стана собственик на “АГРОАСУ”ЕАД.